Kosten – Huisartsenpraktijk Molenzoom – Houten
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Molenzoom
De Molen 61 / 83 3995 AW
Houten

Kosten

Kosten aanvullend onderzoek, medicatie en doorverwijzing

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg

Dit betekent dat de kosten door uw verzekering worden vergoed en dat het niet afgaat van uw eigen risico. U hoeft dus niet te betalen voor een bezoek aan de huisarts, assistente of praktijkverpleegkundige (POH).

Aanvullend onderzoek

Wanneer  de huisarts aanvullend onderzoek aanvraagt dan kunnen hier voor u kosten aan verbonden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor bloedonderzoek, longfunctiemeting en röntgendiagnostiek, en ook voor  onderzoek van hartritmestoornissen (Holter) en voor Teledermatologie. De kosten worden meestal wel vergoed door uw verzekering maar gaan vaak eerst af van uw eigen risico.

Voor actuele tarieven van laboratoriumonderzoek klikt u hier Saltro.

Medicijnen

Medicijnen die de huisarts voorschrijft gaan af van het eigen risico. Maar sommige medicijnen (bijv. maagmiddelen en slaapmiddelen) worden niet  vergoed, ook al heeft u uw eigen risico al opgemaakt.

Informeer bij twijfel bij uw zorgverzekeraar of kijk op medicijnkosten.

Doorverwijzing

Verwijzingen naar een specialist komen ten laste van uw eigen risico.

Zorgverzekeraars maken elk jaar afspraken met ziekenhuizen en soms zijn bepaalde behandelingen niet bij het ziekenhuis van uw keuze ingekocht. Of worden de kosten alleen vergoed indien u aanvullend verzekerd bent. Hoe het in uw geval geregeld is, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Informeer daarom bij uw zorgverzekeraar.

Of de kosten van behandeling van andere zorgverleners (zoals bijv.fysiotherapeut) vergoed worden is afhankelijk van uw polis.

Verwijzing achteraf niet meer mogelijk

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen.

Een huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij/zij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.

De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet.

Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er vooraf geen verwijzing van de huisarts is.

Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt.

Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij u er helder van op de hoogte stellen dat uw huisarts niet achteraf een verwijzing mag en dus ook niet zal uitschrijven.