Accreditatie – Huisartsenpraktijk Molenzoom – Houten
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Molenzoom
De Molen 61 / 83 3995 AW
Houten

Accreditatie

Het NHG-keurmerk: voor huisartsenpraktijken die werken aan verbetering van de zorg

De huisartsenpraktijken van medisch centrum Molenzoom hebben in juni 2013 gezamenlijk het NHG-keurmerk “NHG-praktijkaccreditering” behaald. Het is een belangrijk certificaat van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) waarbij u als patiënt er zeker van kunt zijn dat de huisartsen, de praktijkondersteuners en de doktersassistentes van medisch centrum Molenzoom de best mogelijke zorg verlenen. Een door de NPA/ NHG goedgekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen zijn de huisartsenpraktijken van medisch centrum eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie, praktijkvoering, medisch handelen en de mening van de patiënten vergeleken met andere praktijken in Nederland. Op basis van de NPA-rapportages zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Er vindt op de Molenzoom jaarlijks in de maand juni een Audit plaats om dit te controleren.

Wij zijn erg trots dat we met elkaar als team dit certificaat behaald hebben. Dit betekent dat er gerechtvaardigd vertrouwen is dat in ons medisch centrum verantwoorde zorg geleverd wordt.

In onze praktijk werken wij volgens de principes van de reguliere geneeskunde. Dit betekent dat onze werkwijze zoveel mogelijk is gebaseerd op handelingen waarvan de waarde in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. Veel van deze handelingen zijn door de beroepsvereniging van huisartsen (het Nederlands Huisartsen Genootschap) vastgelegd in richtlijnen, de zogenaamde ‘NHG-Standaarden’.
Op www.nhg.org vindt u patiënten informatie die is gebaseerd op deze standaarden.