Accreditatie – Huisartsenpraktijk Molenzoom – Houten
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Molenzoom
De Molen 61 / 83 3995 AW
Houten

Accreditatie

Een keurmerk
Onze praktijk draagt het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering, toegekend door NPA.
Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.
Om het keurmerk te behouden wordt regelmatig door onze praktijk een grondige zelfevaluatie uitgevoerd. Een auditor van NPA bezoekt vervolgens onze praktijk en beoordeelt of wij aan de normen voldoen en ons inzetten om te blijven verbeteren. Op basis van het verslag van de auditor wordt dan door NPA aan ons het keurmerk weer toegekend.

Het draait om u
Een praktijk met het keurmerk van NPA werkt volgens normen die uitgaan van allerlei zaken die voor u als patiënt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat u de praktijk goed kunt bereiken, dat u de zorg krijgt die u nodig heeft en dat u erop kunt vertrouwen dat de huisarts goed contact heeft met uw andere dokters of bijvoorbeeld uw fysiotherapeut.

Patiëntenenquête
U staat centraal in onze huisartsenpraktijk. Uw mening over ons is daarom heel belangrijk. Alle huisartsenpraktijken met dit keurmerk vragen regelmatig aan patiënten om een enquête in te vullen. De antwoorden van patiënten geven informatie waar de praktijk van kan leren. En dat is wat een goede praktijk wil: leren hoe zij hun werk verder kunnen verbeteren.

Normen
De normen worden gemaakt door een onafhankelijk College van Deskundigen. Hierin zitten huisartsen, maar ook Patiëntenfederatie Nederland. Dit betekent dat ook de stem van patiënten goed wordt gehoord. Wat u van uw huisarts kunt verwachten staat centraal.
Dat is namelijk de basis van de normen.

Lees op deze website: https://npacertificering.nl/voor-patienten/   meer over de certificering en de normen.

In onze praktijk werken wij volgens de principes van de reguliere geneeskunde. Dit betekent dat onze werkwijze zoveel mogelijk is gebaseerd op handelingen waarvan de waarde in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. Veel van deze handelingen zijn door de beroepsvereniging van huisartsen (het Nederlands Huisartsen Genootschap) vastgelegd in richtlijnen, de zogenaamde ‘NHG-Standaarden’.

Op www.nhg.org  vindt u patiënten informatie die is gebaseerd op deze standaarden.