Huisartsenpraktijk Molenzoom – Houten
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Molenzoom
De Molen 61 / 83 3995 AW
Houten

Welkom bij huisartsenpraktijk Molenzoom

Van harte welkom op onze vernieuwde huisartsensite, we hopen dat we u met deze webpagina’s nog beter kunnen informeren over de huisartsenpraktijk.

Voor het aanvragen van herhaalrecepten en e-consulten maken we vanaf nu gebruik van een nieuwe patiëntenomgeving. Hiervoor moet u een nieuw account aanmaken. Lees hierover meer onder het tabblad Uw Zorg online of ga direct naar de patiëntenomgeving op deze pagina.


De Molen 61

Dhr. H.W. Krikke en mw. A.H.S. Dekkers
Mw. M.J. Lamers en mw. M.C.M. Ronda
Tel: 030-6374777| Spoed toets 1
Faxnummer: 030-6352717
Email: assistente61@molenzoom.nl

De Molen 83

Mw. E.A.M. Slok-Raijmakers en mw. M. van Montfort
Mw. M.H. Provily en mw. E.V.A. Habraken
Dhr. P.J. Streefkerk
Tel: 030-6346640| Spoed toets 1
Faxnummer: 030-6346649
Email: assistente83@molenzoom.nl


Voor spoedgevallen, afspraken, en overleg belt u het nummer van de praktijk. Indien u herhaalrecepten wilt aanvragen hebben wij de voorkeur dat u dit via de patiëntenomgeving aanvraagt. Indien u belt krijgt u een keuzemenu met de volgende opties:

  • toets 1 voor spoed.
  • toets 2 als u een collega uit de zorg bent en u wilt overleggen.
  • toets 3 voor vragen over het coronavirus of de coronavaccinatie.
  • toets 4 voor herhaalrecepten.
  • toets 5 voor afspraken en overleg.

De doktersassistente stelt u enkele vragen en zal met u overleggen hoe u het beste kunt worden geholpen.


 


Geachte patiënt(e) van onze praktijk,

Om de zorg veilig te organiseren, ook voor onze kwetsbare patiënten, gelden de volgende maatregelen in onze praktijk:
–       Meldt u zich bij binnenkomst altijd bij de balie
–       Kom niet naar de praktijk als u klachten heeft die passen bij het coronavirus, tenzij u negatief getest bent

In verband met inhaalzorg is het momenteel heel erg druk in de praktijk. Het kan zijn dat u langer moet wachten aan de telefoon of dat u langer moet wachten voor een plek op het spreekuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij hopen op uw begrip en medewerking voor deze maatregelen!

Met vriendelijke groet,

Team Huisartsenpraktijk MolenzoomNieuwsbericht 20 mei 2022

 

 

Wij zeggen vaker ‘nee’ om ‘ja’ te kunnen zeggen tegen goede patiëntenzorg! 

 Wat is er aan de hand?

Wij willen voor u goed toegankelijk zijn en goede zorg bieden. Helaas staat de huisartsenzorg onder té grote druk. Dagelijks zijn er berichten van huisartsen die noodgedwongen geen patiënten meer kunnen aannemen of (overwegen te) stoppen met hun vak. De vraag naar huisartsenzorg neemt sterk toe, door verschillende factoren. Zo wonen kwetsbare ouderen langer thuis en is thuiszorg vaak moeilijk te regelen. De wachtlijsten in de ggz, jeugdzorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen worden steeds langer. En zolang patiënten daar niet terecht kunnen, blijft de huisarts verantwoordelijk. Ook specialisten in het ziekenhuis vragen steeds vaker aan de huisarts om taken over te nemen. Dat is niet langer te doen, er is een grens bereikt.

Wat is er nodig?

Willen we de huisartsenzorg in Nederland behouden, dan moet er écht iets veranderen. De werkdruk in de huisartsenzorg, overdag en op de huisartsenpost, moet omlaag. Zaken die daarbij nodig zijn:

  • Huisartsen moeten hun zorg afbakenen en grenzen trekken.
  • Andere zorg- en hulpverleners/specialisten moeten goed met de huisarts samenwerken en niet hun eigen taken ‘over de schutting gooien’ bij de huisarts.
  • Overheid, zorgverzekeraars en iedereen die een beroep doet op de huisarts moet onze grenzen respecteren en inzien waar onze kracht zit: een goede, toegankelijk huisarts in de wijk, waar u op kunt rekenen!

 Wat gaan we doen?

Om de huisartsenzorg overeind te houden is actie nodig. Huisartsen uiten hun grote zorgen in de media en aan de politiek. Wij laten zien waar we goed in zijn en beschermen dat door onze grenzen duidelijk aan te geven. We vragen de minister om goede afspraken om goede huisartsenzorg te behouden. Op 1 juli a.s. is er een landelijke actiedag om het geluid van de huisartsen te laten horen.

We zeggen ‘nee’ tegen alles wat niet bij ons thuishoort, zodat we ‘ja’ kunnen zeggen tegen onze patiënten!